PNEUMOKOCKER KAN DRABBA ALLA

Pneumokocker sprids genom hosta, nysningar eller nära kontakt. Många barn har pneumokocker i näsa och svalg utan att ha några besvär. Eftersom små barn har nära kontakt med både varandra och vuxna, finns det risk att de sprider bakterierna till omgivningen.

Till topp

VAD ÄR PNEUMOKOCKER?

Pneumokocker är bakterier och den vanligaste orsaken till lunginflammation. De orsakar även andra sjukdomar så som blodförgiftning, bakterier i blodet och hjärnhinneinflammation. I Sverige insjuknar 1500 personer om året i allvarlig pneumokocksjukdom.

Till topp

VARFÖR VACCINERA SIG?

Genom att vaccinera mot pneumokocker minskar man både risken för svårbehandlade infektioner och behovet av penicillin, och på sikt även spridningen av antibiotikaresistenta pneumokocker i världen.´Skälet till att vacciner används är att personer ska uppnå immunitet mot en sjukdom utan att behöva gå igenom de risker sjukdomen i sig innebär. Risken för biverkningar är betydligt mindre än risken för allvarliga men av själva sjukdomen. Barn får pneumokockvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Du som är 18 år och äldre kan vaccinera dig på vaccinationsmottagningarna.

Till topp

VEM KAN DRABBAS?

Pneumokocker kan drabba alla – barn, vuxna och äldre. De sprids från personer som bär på bakterien i näsa och svalg. Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen är störst i miljöer där många människor vistas på en begränsad yta, t ex förskolor, och under vintermånaderna. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga, och vidare ut i samhället. Risken att insjukna i pneumokocksjukdom ökar om du är över 50 år.


HITTA VACCINATÖR
NÄRA DIG!